VỀ CHÚNG TÔI

LÝ DO TẠO RA JIT

Suy nghĩ về "Just in time" như một gợi ý để đặt tên cho công ty.

"Just information technology" luôn nhắc nhở chúng tôi tiếp cận và áp dụng những công nghệ tiên tiến và kịp thời cho các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Sản phẩm sẽ được phát triển bởi tâm huyết của mỗi thành viên dưới sự kiểm soát chặt chẽ và được giao hàng đúng hẹn.

Giải phóng thời gian lãng phí không hiệu quả, nâng cao năng suất lao động cho khách hàng và doanh nghiệp.

TẦM NHÌN

JIT định hướng trở thành doanh nghiệp điển hình trong việc áp dụng triệt để công nghệ để tối ưu hiệu quả làm việc, môi trường làm việc hạnh phúc, gắn bó và sáng tạo.

Nơi mà mỗi thành viên đều có thời gian để cảm nhận đầy đủ giá trị cuộc sống.

SẢN PHẨM

Chúng tôi tin rằng chất lượng sản phẩm là quan trọng hàng đầu.

Chúng tôi không ngừng phát triển sản phẩm mới đồng thời tiếp cận và áp dụng những công nghệ tiên tiến và kịp thời cho các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Sản phẩm sẽ được phát triển bởi tâm huyết của mỗi thành viên dưới sự kiểm soát chặt chẽ và giao hàng đúng hẹn.

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi sẽ phát triển sản phẩm với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng.

Cung cấp dịch vụ chất lượng lấy khách hàng làm trung tâm, hiệu quả về chi phí.

Hình dung những ý tưởng mới ngoài yêu cầu của khách hàng và cố gắng đưa ra những đề xuất tốt hơn.

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

TÊN CÔNG TY

Công ty cổ phần Just Information Technology.

ĐỊA CHỈ

Tầng 7, 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

VỐN ĐIỀU LỆ

170.000 USD.

NGÀY THÀNH LẬP

15/11/2010.

BAN GIÁM ĐỐC

Mr. Nguyễn Tiến Hưng - Chairman
Mr. Nguyễn Minh Đức - CEO
Mr. Ngô Mạnh Hà Lâm - COO
Mr. Nguyễn Đức Thịnh - CPO

THÀNH VIÊN

25 người (6/2022).

CÔNG TY LIÊN DOANH

JINZAI SOLUTION INC

https://www.jinso.co.jp

PRIVATECH INC

https://privatech.jp

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2009

Thành lập văn phòng đại diện Jinzai Solution.
Trưởng văn phòng đại diện: Nguyễn Tiến Hưng.

2010

Đóng cửa văn phòng đại diện Jinzai Solution.
Thành lập công ty cổ phần Just Information Technology.
Nhà sáng lập: Nguyễn Tiến Hưng.

2014

Thay đổi địa điểm kinh doanh: 136 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

2015

Tăng vốn điều lệ, thêm cổ đông Nguyễn Minh Đức.

2017

Tăng vốn điều lệ, thêm cổ đông Ngô Mạnh Hà Lâm.

2019

Tăng vốn điều lệ, thêm cổ đông CTCP Privatech (Tiền thân: CTCP Syswave).

2020

Thay đổi giám đốc điều hành: Nguyễn Minh Đức.