Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển hệ thống quản lý nghiệp vụ hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiểu rõ được nghiệp vụ và nhu cầu của khách hàng để cung cấp những giải pháp IT thích hợp nhất.

Phát triển hệ thống web

Phát triển hệ thống quản lý nghiệp vụ hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiểu rõ được nghiệp vụ và nhu cầu của khách hàng để cung cấp những giải pháp IT thích hợp nhất.

Phát triển ứng dụng di động

Cung cấp một loạt các dịch vụ phát triển ứng dụng di động nguyên bản và kết hợp trên một số nền tảng và công nghệ.

R&D và ứng dụng AI/IoT

Nghiên cứu phát triển và cung cấp giải pháp ứng dụng AI/IoT cho doanh nghiệp/nhà máy/văn phòng giúp tối ưu hóa năng suất lao động và quy trình nghiệp vụ.