JUST INFORMATION TECHNOLOGY

"Just information technology" luôn nhắc nhở chúng tôi tiếp cận và áp dụng những công nghệ tiên tiến và kịp thời cho các sản phẩm và dịch vụ của mình.

NỀN TẢNG DOANH NGHIỆP

KINH NGHIỆM

Hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong việc phục vụ các doanh nghiệp với tư vấn, thiết kế, phát triển các giải pháp phát triển kỹ thuật số.

CHUYÊN SÂU

Đội ngũ kỹ thuật tập trung chuyên môn theo chiều sâu, am hiểu nghiệp vụ và nhu cầu của doanh nghiệp.

ĐỔI MỚI

Sử dụng sáng tạo các công nghệ tiên tiến để đưa ra các giải pháp độc đáo, hiệu quả và hướng đến kết quả.

TẠO DỰNG GIÁ TRỊ

Tối ưu chi phí đầu tư và hiệu quả sử dụng. Đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển hệ thống web

Phát triển ứng dụng di động

R&D và ứng dụng AI/IoT

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển hệ thống quản lý nghiệp vụ hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiểu rõ được nghiệp vụ và nhu cầu của khách hàng để cung cấp những giải pháp IT thích hợp nhất.

Hệ thống quản lý nghiệp vụ Hệ thống quản lý nghiệp vụ

Hệ thống quản lý sản xuất Hệ thống quản lý sản xuất

Công nghệ sử dụng

Swift Kotlin Flutter PHP Golang NodeJS Angular VueJS Python dotNET Java Laravel MySQL React

Phát triển hệ thống web

Phát triển hệ thống quản lý nghiệp vụ hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiểu rõ được nghiệp vụ và nhu cầu của khách hàng để cung cấp những giải pháp IT thích hợp nhất.

Phát triển hệ thống API phục vụ ứng dụng di động Phát triển hệ thống API phục vụ ứng dụng di động

Phát triển ứng dụng Web SPA (Single Page Application) Phát triển ứng dụng Web SPA (Single Page Application)

Phát triển ứng dụng Web tương tác với thiết bị IoT Phát triển ứng dụng Web tương tác với thiết bị IoT

Công nghệ sử dụng

PHP Golang NodeJS Angular VueJS dotNET Java Laravel MySQL React

Phát triển ứng dụng di động

Cung cấp một loạt các dịch vụ phát triển ứng dụng di động nguyên bản và kết hợp trên một số nền tảng và công nghệ.

Phát triển ứng dụng Native Phát triển ứng dụng Native

Phát triển ứng dụng đa nền tảng Phát triển ứng dụng đa nền tảng

Công nghệ sử dụng

Swift Kotlin Flutter React Native

R&D và ứng dụng AI/IoT

Nghiên cứu phát triển và cung cấp giải pháp ứng dụng AI/IoT cho doanh nghiệp/nhà máy/văn phòng giúp tối ưu hóa năng suất lao động và quy trình nghiệp vụ.

Nghiên cứu và phát triển AI/IoT Nghiên cứu và phát triển AI/IoT

Ứng dụng và triển khai AI/IoT trong doanh nghiệp Ứng dụng và triển khai AI/IoT trong doanh nghiệp

Công nghệ sử dụng

Tensorflow Pytorch SKlearn dotNET Java NumPy OpenCV Pandas OpenAI