Dự án thu thập dữ liệu cảm biến, theo dõi dưới dạng biểu đồ

- Thu thập dữ liệu từ các thiết bị cảm biến
- Xử lý dữ liệu và lưu trữ vào Elasticsearch
- Mô hình hoá sử dụng Kibana và hiển thị
- Quản lý layout linh hoạt dưới dạng plugin

Client
Nhật Bản

Timeline
6 tháng

Total
n/a

Công nghệ sử dụng

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN KHÁC