Hệ thống quản lý đơn hàng và nghiệp vụ kho dành cho giao dịch vàng

Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính như sau:
- Giao dịch khách mua vàng
- Giao dịch khách bán hàng
- Quản lý xuất, nhập kho
- Điều chuyển hàng hoá giữa các kho vàng
- In các biểu mẫu, giấy tờ dưới dạng Excel, Word và PDF
- Tự động đẩy các đơn hàng lên hệ thống hoá đơn điện tử
- Báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo tồn kho
- Phân quyền linh hoạt

Client
Việt Nam

Timeline
~6 tháng

Total
n/a

Công nghệ sử dụng

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN KHÁC