Nhận dạng hình ảnh các bộ phận của bo mạch

Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng hình ảnh các bộ phận của bo mạch, nhằm xác nhận xem việc lắp đặt các thiết bị trên bo mạch có bị sai hay không và đưa ra các cảnh báo cho người dùng.
Các chức năng của hệ thống:
- Đăng ký bo mạch mẫu.
- Phát hiện các bộ phận được cắm trên bo mạch, và phán đoán độ lệch về góc cũng như vị trí.
- Điều chỉnh góc, vị trí camera, export/import các tham số của camera.
- Chức năng để người dùng upload data nhằm cải thiện chất lượng của việc nhận diện.
- Chức năng output kết quả nhận diện ra file.

Client
Nhật Bản

Timeline
3 tháng

Total
n/a

Công nghệ sử dụng

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN KHÁC