Hệ thống theo dõi số liệu các thiết bị cảm biến IoT

- Theo dõi số liệu cảm biến hydro
- Theo dõi số liệu cảm biến nhiệt độ
- Theo dõi số liệu cảm biến độ ẩm
- Cảnh báo khi vượt hạn mức thiết lập an toàn
- Xuất ra dữ liệu dưới dạng excel

Client
Nhật Bản

Timeline
3 tháng

Total
n/a

Công nghệ sử dụng

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN KHÁC