Ứng dụng đăng tải truyện và đọc truyện tương tác

- Soạn thảo và đăng tải truyện: tạo nhân vật, tạo hội thoại, upload hình ảnh...
- Đọc truyện dưới dạng tương tác: touch vào màn hình để hiển thị nội dung tiếp theo.
- Tích hợp quảng cáo vào ứng dụng.
- Mua ứng dụng trên store.
- Quản lý tính điểm cho tác giả.
- Quản lý báo cáo vi phạm.
- Quản lý trả thường cho tác giả qua Paypal.
- Hệ thống quản lý truyện, lưu vết và quản lý log.

Client
Nhật Bản

Timeline
6 tháng

Total
n/a

Công nghệ sử dụng

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN KHÁC